Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Ghi danh Giáo Lý/ Việt Ngữ & Dự Tòng Niên Khóa 2016-2017
 
Giáo xứ mở ghi danh cho Giáo Lý/ Việt Ngữ và dự tòng sau mỗi Thánh Lễ.
 
Nếu ghi danh từ đầu tháng 8 thì lệ phí sẽ tăng và late fee.
 
Lệ phí cho Giáo Lý: $50/ mỗi em.
 
Lệ phí cho Việt Ngữ: $50/ mỗi em.
 
 

Nguyệt Liễm
 
Để tạo điều kiện tốt cho việc thờ phượng và sinh hoạt xin mỗi gia đình ghi danh và đóng Nguyệt Liễm mỗi tháng là $40
 


 
 

 

Trân trọng mái ấm gia đình

 Hôm nay lễ thánh gia thất. Nói đến thánh gia là nói đến một gia đình hạnh phúc. Một gia đình luôn đồng cảm với nhau, chia sẻ vui buồn với nhau và cùng dìu nhau đi qua những thăng trầm của dòng đời.

  1. Niềm vui trong Chúa Thánh Thần
  2. Cho Chúa một cơ hội
  3. Sám hối, hoán cải tấm lòng
  4. Nét xinh tươi nơi những kẻ theo chúa
  5. LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT
  6. Vững lòng tin !!!

Chúa Nhật

09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2
Địa Chỉ: 1240 Holbrook Rd San Antonio, Texas 78218

Phone: (210) 646-0726

Bản Đồ

 


 Form liên hệ với từng Đoàn Thể