Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


24 giờ cho Chúa

Roma (ACI 11-03-2017; Vat. 13-03-2017) - Trong Mùa Chay 2017, các Giám mục Italia đã gửi các sứ điệp Mùa Chay cho các tín hữu; bên cạnh đó, nhiều sáng kiến và chương trình cũng được thực hiện trong Mùa Chay này.

Một trong những chương trình được cử hành trong toàn các giáo phận ở Italia vào các ngày 24 và 25 tháng 03 năm 2017 là 24 giờ cho Chúa. Ðây là sáng kiến được Ðức Giáo hoàng Phanxicô tái đề nghị vào cuối Năm Thánh Lòng thương xót, trong tông thư "Lòng thương xót và người đau khổ".

  1. Cơn khát đam mê
  2. 53 Năm Nghĩa Tình Đôi Bạn Thân
  3. Hãy biết mình
  4. SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 1-1-2017
  5. Cám Dỗ
  6. Suy Niệm
13/02/2017: Sức mạnh của Giáo Hội nơi các cộng đoàn bị bách hại

Vietcatholic

Chúa Nhật

09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2
Địa Chỉ: 1240 Holbrook Rd San Antonio, Texas 78218

Phone: (210) 646-0726

Bản Đồ

 


 Form liên hệ với từng Đoàn Thể

24 giờ cho Chúa

24 giờ cho Chúa

Roma (ACI 11-03-2017; Vat. 13-03-2017) - Trong Mùa Chay 2017, các Giám mục Italia đã gửi các sứ điệp Mùa Chay cho các tín hữu; bên cạnh đó, nhiều sáng kiến và chương trình cũng được thực hiện trong Mùa Chay này.

Một trong những chương trình được cử hành trong toàn các giáo phận ở Italia vào các ngày 24 và 25 tháng 03 năm 2017 là 24 giờ cho Chúa. Ðây là sáng kiến được Ðức Giáo hoàng Phanxicô tái đề nghị vào cuối Năm Thánh Lòng thương xót, trong tông thư "Lòng thương xót và người đau khổ".

...

Chi tiết