Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


 

Đồng Tâm Tháng 4 - 2017

 

Danh sách Đồng Tâm

 

***********************************

GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ

 

1) Ghi danh niên học 2017 - 2018 sau Thánh Lễ 2 các Chúa Nhật đến cuối tháng 5

 

Giáo Lý: $70 / học sinh -- Việt Ngữ: $50 / học sinh

 

2) Chúa Nhật Ngày 14/05/2017 - Mother Day (Thánh Lễ 2 lúc 11:15 AM)

 

Đức Tổng Giám Gustavo về Giáo Xứ ban Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Rước Lễ lần đầu

 

Bế Giảng Niên Khoá 2016 - 2017 - Quý vị muốn đóng góp xin gặp Sơ Ngân

 


 

 

Tin Tức Vatican

Vatican (SD 25-04-2017) - Ðức Thánh Cha Phanxicô hy vọng chuyến viếng thăm của ngài tại Ai Cập là một an ủi và khích lệ cho các tín hữu Kitô và là một sứ điệp thân hữu quí mến đối với nhân dân Ai Cập và trong vùng.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi quốc dân Ai Cập công bố hôm 25 tháng 4 năm 2017 trước cuộc viếng thăm của ngài từ ngày 28 đến 29 tháng 4 năm 2017.

  1. Suy Niệm
  2. Tin Tức Giáo Hội VN
  3. Suy Niệm
  4. Tin Tức Giáo Hội Argentina
  5. Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
  6. Tin Giáo Hội Đà Lạt VN
07/04/2017: Chuyến đi đầy nguy hiểm của Đức Thánh Cha sang Ai Cập

Vietcatholic

Chúa Nhật

09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2
Địa Chỉ: 1240 Holbrook Rd San Antonio, Texas 78218

Phone: (210) 646-0726

Bản Đồ

 


 Form liên hệ với từng Đoàn Thể

Tin Tức Vatican

Tin Tức Vatican

Vatican (SD 25-04-2017) - Ðức Thánh Cha Phanxicô hy vọng chuyến viếng thăm của ngài tại Ai Cập là một an ủi và khích lệ cho các tín hữu Kitô và là một sứ điệp thân hữu quí mến đối với nhân dân Ai Cập và trong vùng.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi quốc dân Ai Cập công bố hôm 25 tháng 4 năm 2017 trước cuộc viếng thăm của ngài từ ngày 28 đến 29 tháng 4 năm 2017.

...

Chi tiết