Thiếu Nhi Thánh Thể

 

Sẽ không có sinh hoạt hè như mọi năm và trở lại ngày 10/09/2017


Đại Hội Hiệp Nghĩa III Miền Nam

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Houston, TX

 

Ngày 29/06/2017 đến ngày 02/07/2017