Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Công Đồng Vatican II

VUI MỪNG VÀ HY VỌNG (GAUDIUM ET SPES) (14-10-2013)

Vui Mừng và Hy Vọng

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II:

NỘI DUNG Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay  (Gaudium Et Spes):

 

Thân Phận Con Người Trong Thế Giới Ngày Nay

Giáo Hội Và Thiên Chức Con Người.

Một Số Vấn Ðề Khẩn Thiết


NGHỆ THUẬT THÁNH & DỤNG CỤ THÁNH (02-09-2013)

Nghệ thuật thánh

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: Hiến Chế  Về Phụng Vụ Thánh  (Sacrosanctum Concilium

Giáo Hội đã không hề coi một kiểu nghệ thuật nào như là của riêng, nhưng công nhận các kiểu của bất cứ thời đại nào, tùy theo đặc tính và hoàn cảnh của các dân tộc, cũng như tùy theo nhu cầu của các Nghi Lễ khác nhau; những kiểu nghệ thuật này, trải qua các thế kỷ, đã tạo nên một kho tàng nghệ thuật cần thiết hết sức duy trì cẩn thận.


THÁNH NHẠC (02-09-2013)

Mẹ Chúa Vinh Quang

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: Hiến Chế  Về Phụng Vụ Thánh  (Sacrosanctum Concilium)

Hoạt động phụng vụ mang một hình thức cao quí hơn khi các việc phụng tự được cử hành một cách long trọng, với tiếng hát do các thừa tác viên có chức thánh chủ sự và giáo dân tích cực tham dự.

 

 

 


NĂM PHỤNG VỤ (02-09-2013)

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: Hiến Chế  Về Phụng Vụ Thánh  (Sacrosanctum Concilium)

Ý nghĩa năm phụng vụ. Giáo Hội, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành các công trình cứu chuộc của Ðấng Phu Quân chí thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là ngày Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa Phục Sinh; mỗi năm một lần Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm ấy hết sức trọng thể vào dịp lễ Chúa Phục Sinh, cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người.

 


 


KINH NHẬT TỤNG (02-09-2013)

Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: Hiến Chế  Về Phụng Vụ Thánh  (Sacrosanctum Concilium)
Là Thượng Tế của Tân Ước vĩnh cửu, Chúa Giêsu Kitô, mang bản tính nhân loại, đã đưa vào cuộc lưu đày ở trần gian này một bản thánh ca vẫn còn được hát lên qua mọi thời đại nơi ngai tòa thiên quốc. Giáo dân tham dự kinh nhật tụng. Những mục tử chăn dắt các linh hồn phải lo cho các Giờ Kinh chính yếu, nhất là giờ Kinh Chiều, được cử hành chung trong nhà thờ, vào những ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng.


CÁC BÍ TÍCH VÀ CÁC Á BÍ TÍCH (02-09-2013)

The seven Sacrements

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: Hiến Chế  Về Phụng Vụ Thánh  (Sacrosanctum Concilium) Các Bí Tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân thể Chúa Kitô, và sau cùng là thờ phương Thiên Chúa.... Ngoài ra, Giáo Hội Mẹ Thánh còn thiết lập những Á Bí Tích. Ðó là những dấu chỉ thánh


MẦU NHIỆM THÁNH CỦA LÊ TẠ ƠN (02-09-2013)

Thánh lễ

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: Hiến Chế  Về Phụng Vụ Thánh  (Sacrosanctum Concilium)Thánh lễ và mầu nhiệm Vượt qua. Trong Bữa Tiệc sau hết, đêm bị nộp, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập Hy Tế Tạ Ơn bằng Mình Máu Người, để nhờ đó Hy Tế Khổ Giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến, và cũng để ủy thách cho Hiền Thê yêu quí của Người là Giáo Hội việc tưởng nhớ cái Chết và sự Sống Lại của Người: đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái , bữa tiệc ly phục sinh, "trong đó khi lãnh nhận Chúa Kitô, tinh thần ta được tràn đầy ân sủng, và bảo chứng cho ta, một vinh quang tương lai" .


LỜI MỞ ĐẦU (02-09-2013)

Công đồng Vatican 2

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: Hiến Chế  Về Phụng Vụ Thánh  (Sacrosanctum Concilium)

Thánh Công Ðồng chủ tâm phát huy hằng ngày đời sống Kitô giáo nơi các tín hữu, thích ứng hơn nữa với những định chế nào có thể thay đổi cho hợp với những nhu cầu của thời đại chúng ta, cổ xúy những gì khả dĩ góp phần hiệp nhất mọi người đã tin theo Chúa Kitô, và kiện cường những gì qui trợ cho việc mời gọi mọi người vào lòng Giáo Hội.


LỜI GIỚI THIỆU (02-09-2013)

Vatican II

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II: Hiến Chế  Về Phụng Vụ Thánh  (Sacrosanctum Concilium)
Các mầu nhiệm Phụng Vụ là "chóp đỉnh" sinh hoạt của Giáo Hội đồng thời cũng là nguồn mạch các nhân đức. Dầu Giáo Hội luôn luôn sống mật thiết với các mầu nhiệm Phụng Vụ, nhưng trong lịch sử, trước Vaticanô II chưa có Công Ðồng nào lại dành cả một Hiến Chế để bàn tới Phụng Vụ với một thời gian khá lâu để chuẩn bị, thảo luận và biểu quyết.


KỶ NIỆM 50 NĂM CÔNG ĐỒNG CHUNG VA-TI-CĂNG II. (01-09-2013)

Công Đông Vatican II

 

Roma (Avvenire 24-2-2012; RG 2-3-2012) - Phỏng vấn Linh Mục Cristoph Théobald, dòng Tên, về ý niệm "Giáo Hội - Hiệp Thông".

Cách đây 50 năm Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã công bố triệu tập Công Ðồng Chung Vaticăng II để duyệt xét các vấn đề của Giáo Hội và canh tân cuộc sống của dân Chúa. Ðể kỷ niệm biến cố lịch sử này đã có nhiều sáng kiến được đưa ra, trong đó có mộ


Tương quan chặt chẽ giữa Công dồng Vatican II và Bộ Giáo luật (01-09-2013)

Cong Dong Vatican II

 Tương quan chặt chẽ giữa Công đồng Vatican II và Bộ Giáo luật

Vatican (WHÐ. 25-01-2013; VIS, 22-01-2013) - Hôm 22 tháng 01 năm 2013, tại Văn phòng báo chí Tòa Thánh, Hội đồng Tòa Thánh về Giải thích Văn bản Pháp luật đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Ngày Học hỏi "Giáo luật: Cuộc cải cách được Công đồng mong muốn và yêu cầu"

 


Công Dồng Vaticanô II (01-09-2013)

Công Ðồng Vaticanô II,

Công Ðồng Vaticanô II,
Công Ðồng là gì? Ðó là câu hỏi mà thiết tưởng cần được trả lời trước hết.


Chiến dịch thăng tiến quyền của các phôi thai người (31-08-2013)

Chiến dịch thăng tiến quyền của các phôi thai người

Roma (RG 25-08-2013) - Phỏng vấn ông Carlo Casini, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia.


Trang 1 / 1