Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Giáo Luật

Bộ Giáo Luật - Lời Nói Đầu (04-03-2013)

 

Bộ Giáo Luật (The Code of Canon Law)
Nguyên bản La Ngữ gồm 1752 điều, và chia ra làm 7 quyển,được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 25-1-1983.

 - Phép ấn hành bản Việt Ngữ do Ðức Cha John J. Leibrecht, Giám Mục Giáo Phận Springfield - Cape Girardeau, Springfield 1/7/1986.
Bản dịch việt ngữ của: Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Linh Mục Phan Tấn Thành, Linh Mục Vũ Văn Thiện, Linh Mục Mai Ðức Vinh
(C) Copyright 1987, Các Dịch Giả giữ Bản Quyền

 


 


Tông Hiến (05-03-2013)

Tông Hiến "Sacrae Disciplinae Leges"
Mến gửi các chư huynh đáng kính, Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế
và tất cả các thành phần khác của Dân Chúa.
Gioan Phaolô, Giám Mục
Tôi tớ của các Tôi tớ Chúa, để muôn đời ghi nhớ.
Qua giòng thời gian, Giáo Hội Công Giáo vẫn thường cải tổ và canh tân các luật lệ kỷ luật thánh, ngõ hầu, tuy vẫn luôn luôn trung thành với Ðấng sáng lập, chúng được thích ứng với sứ mạng cứu rỗi đã được trao cho Giáo Hội. Trong chiều hướng ấy và để đáp lại nguyện vọng của toàn thể thế giới công giáo, hôm nay ngày 25 tháng giêng năm 1983, Chúng Tôi ra lệnh ban hành Bộ Giáo Luật đã được tu chính.
 


Điều 1-34 (08-03-2013)

Quyển I (1-203):

Tổng Tắc (1-34)

 Thiên 1: Luật Giáo Hội

 Thiên 2: Tục Lệ

 Thiên 3: Các Sắc Luật Và Huấn Thị

 


Điều 35-93 (08-03-2013)


Điều 94-123 (08-03-2013)


Điều 124 - 144 (08-03-2013)


Điều 145 - 196 (08-03-2013)


Điều 197 - 203 (08-03-2013)


Bộ Giáo Luât: điều 204-231 (13-03-2013)

Quyển II: Dân Chúa (204-746)

Phần I: Các Tín Hữu (204-329)

Phần II: Cơ Cấu Phẩm Trật Của Giáo Hội (330-572)

Phần III: Các Hội Dòng Tận Hiến Và Các Tu Ðoàn Tông Ðồ (573-746)


Bộ Giáo Luât: điều 232-293 (13-03-2013)

Quyển II: Dân Chúa

Phần I: Các Tín Hữu

Thiên 3: Các Thừa Tác Viên Có Chức Thánh hay là các Giáo Sĩ


Bộ Giáo Luât: điều 294-329 (13-03-2013)

Quyển II: Dân Chúa

Phần I: Các Tín Hữu

Thiên 4: Các Phủ Giám Chức Tòng Nhân

Thiên 5: Các Hiệp Hội Của Các Tín Hữu

 


Bộ Giáo Luât: điều 330-367 (13-03-2013)

Quyển II: Dân Chúa

Phần II: Cơ Cấu Phẩm Trật Của Giáo Hội

Tiết 1: Quyền Tối Cao Của Giáo Hội


Bộ Giáo Luât: điều 368-430 (13-03-2013)


Quyển II: Dân Chúa

Phần II: Cơ Cấu Phẩm Trật Của Giáo Hội

 

Tiết 2: Các Giáo Hội Ðịa Phương Và Các Hợp Ðoàn Giáo   Hội Ðịa Phương

Thiên 1: Các Giáo Hội Ðịa Phương Và Quyền Hành Tại Ðó


Bộ Giáo Luât: điều 431-459 (13-03-2013)

Quyển II: Dân Chúa

Phần II: Cơ Cấu Phẩm Trật Của Giáo Hội

Tiết 2: Các Giáo Hội Ðịa Phương Và Các Hợp Ðoàn Giáo   Hội Ðịa Phương

Thiên 2: Những Hợp Ðoàn Các Giáo Hội Ðịa Phương


Bộ Giáo Luât: điều 460-572 (13-03-2013)

Quyển II: Dân Chúa

Phần II: Cơ Cấu Phẩm Trật Của Giáo Hội

Tiết 2: Các Giáo Hội Ðịa Phương Và Các Hợp Ðoàn Giáo Hội Ðịa Phương

Thiên 3:Tổ Chức Nội Bộ Của Các Giáo Hội Ðịa Phương


Bộ Giáo Luât: điều 573- 606 (13-03-2013)

Quyển II: Dân Chúa

 

Phần III: Các Tu Hội Dòng Tận Hiến Và Các Tu Ðoàn Tông Ðồ

 

Tiết 1: Các Hội Dòng Tận Hiến

Thiên 1: Các Quy Tắc Chung Cho Tất Cả Các Hội Dòng Tận Hiến


Bộ Giáo Luât: điều 607-709 (13-03-2013)

Quyển II: Dân Chúa

Phần III: Các Tu Hội Dòng Tận Hiến Và Các Tu Ðoàn Tông Ðồ

Tiết 1: Các Hội Dòng Tận Hiến

Thiên 2: Các Dòng Tu


Bộ Giáo Luât: điều 710-746 (13-03-2013)

Quyển II: Dân Chúa

 

Phần III: Các Tu Hội Dòng Tận Hiến Và Các Tu Ðoàn Tông Ðồ

 

Tiết 1:Các Hội Dòng Tận Hiến

 

           Thiên 3: Các Tu Hội Ðời

Tiết 2: Các Tu Ðoàn Tông Ðồ


Bộ Giáo Luât: điều 747-833 (13-03-2013)

Quyển III: Nhiệm Vụ Giáo Huấn Của Giáo Hội

Thiên 3: Giáo Dục Công Giáo

Thiên 4: Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Và Ðặc Biệt Về Sách Báo

Thiên 5: Việc Tuyên Xưng Ðức Tin


Bộ Giáo Luât: điều 834-896 (13-03-2013)

Quyển IV: Nhiệm Vụ Thánh Hóa Của Giáo Hội

Phần I: Các Bí Tích

Thiên 1: Bí Tích Rửa Tội

Thiên 2: Bí Tích Thêm Sức


 1 2 3 > 
Trang 1 / 3
Chuyển đến trang