Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Cựu Ước

THIÊN CHÚA DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT (31-03-2013)

Tạo dựng

Câu chuyện thứ 01:
Ngày xưa khi chưa có trời và đất, bóng tối bao trùm vực thẳm, Thần Khí Thiên Chúabay lượn trên nước. Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng". Liền có như vậy.

 


CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRÊN MẶT ĐẤT (31-03-2013)

Câu chuyện thứ 02:
Ngày Thiên Chúa dựng nên trời và đất, Thiên Chúa cho một dòng nước dưới đất trào lên tưới khắp địa cầu. Thiên Chúa lấy đất nặn ra con người giống hình ảnh Chúa, vì Chúa muốn chia sẻ tình thương với con người.


LỰA CHỌN SAI LẦM (03-04-2013)

Snake and men

Câu chuyện thứ 03:
Rắn là loài dối trá nhất trong vườn. Một hôm con rắn nói với Evà: "Có phải Thiên Chúa cấm ông bà không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?".

 


HAI ANH EM CA-IN VÀ A-BEN (04-04-2013)

Câu chuyện thứ 04:
Ông Adong và Bà Evà sinh được người con thứ nhất là Ca-in. Bà Evà vui mừng nói: "Nhờ Thiên Chúa, tôi đã có được một người con nối dòng".

 


LỤT ĐẠI HỒNG THUỶ THỜI ÔNG NÔ-Ê (04-04-2013)

The Great Flood

Câu chuyện thứ 05:
Con người sống hư hỏng, sống gian ác và làm điều dữ trên mặt đất. Thiên Chúa buồn rầu và hối hận vì đã làm ra họ bởi họ sống trái mắt Thiên Chúa.


THÁP BA-BEN (04-04-2013)

Babel Tower

Câu chuyện thứ 06:
Ngày xưa, mọi người đều nói chung một thứ tiếng, và họ hiểu tiếng nói của nhau. Trong khi con người đi về phía Đông, họ thấy một đồng bằng xanh tốt ở miền Sin-a và họ định cư tại đó.

 


ÔNG ÁP-BRA-HAM VÀ BÀ XA-RA (04-04-2013)

Abraham, Sa-ra, Isaac

Câu chuyện thứ 07:
Ông Áp-ram được 75 tuổi khi đang ở miền đất Kha-ran nơi nhà cha ông thì Thiên Chúa nói với Áp-ram: "Hãy rời bỏ quê hương xứ sở, và nhà cha ngươi, mà đi tới miền đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân tộc lớn, và Ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Nhờ ngươi mà mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc."


LỜI HỨA VÀ I-XA-ÁC SINH RA ĐỜI (04-04-2013)

Íaac

Câu chuyện thứ 08:
Thiên Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: "Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là Đấng che chở ngươi; Ta sẽ thưởng rất lớn cho lòng tin của ngươi."


ÔNG GIUSE BỊ BÁN QUA AI-CẬP (05-04-2013)

Giu-se

Câuchuyện thứ 09:

Gia-cóp có 12 người con trai. Giu-se được 17 tuổi thì đi chăn chiên với các anh mình. Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, ông may cho cậu một áo choàng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn mình, thì ghét cậu và không ăn nói tử tế với cậu.GIUSE GIẢI THÍCH GIẤC MƠ CHO VUAPHA-RA-Ô (05-04-2013)

Giấc mơ Pha-ra-ôn

Câu chuyện thứ 10:
Vua Pha-ra-ô giam hai vị quan thái giám làm trái ý vua trong nhà tù nơi Giu-se đang bị giam giữ. Viên cai tù đặt Giu-se ở với họ và phục vụ họ. Vào một đêm, cả hai quan tướng đang bị giam đều làm mơ; mỗi người có giấc mơ riêng, và mỗi giấc làm mơ có một ý nghĩa khác.


ÔNG MÔSÊ CHÀO ĐỜI (07-04-2013)

Mo=sen chao đời

Câu chuyện thứ 11:
Dân Is-ra-en làm nô lệ bên Ai-Cập và tuy họ làm việc vất vả nhưng họ sanh con đẻ cái đông đúc, Vua Ai-cập sợ nên truyền giết tất các bé trai Is-ra-en mới sinh.


THIÊN CHÚA HIỆN RA TRONG BỤI GAI BỐC CHÁY (07-04-2013)

Câu chuyện thứ 12:

Một hôm, Ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô. Ông dẫn đàn chiên qua sa mạc đến núi Khô-rếp. Thiên sứ của Thiên Chúa hiện ra với ông trong lửa cháy giữa bụi gai. Mô-sê thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi.


CÁC TAI ƯƠNG XẢY RA VỚI VUA PHARAÔ (07-04-2013)

Pha-ra-on

Câu chuyện thứ 13:
Cây gậy biến thành con rắn. Nước biến thành máu. Ếch nhái. Muỗi. Ruồi nhặng. Bệnh dịch. Mụn nhọt. Mưa đá. Châu chấu. Cảnh tối tăm. Các con đầu lòng phải chết.LỄ VƯỢT QUA (07-04-2013)

Lễ Vượt Qua

 Câuchuyện thứ 14:
Thiên Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập:Hãy nói với toàn thể dân Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, mỗi gia đình phải bắt một con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. 


PHÉP LẠ BIỂN ĐỎ (13-04-2013)

Biển Đỏ

Câu chuyện thứ 15:
Khi dân Ít-ra-en vừa đi khỏi, có người chạy báo tin cho vua Pha-ra-ô là Israen đã chạy trốn. Pha-ra-ô liền thay lòng đổi dạ ngẫm nghĩ: "Ta thật khờ dại quá? Ta đã thả cho Ít-ra-en đi, bọn chúng không còn làm nô lệ cho ta nữa. Ta phải bắt chúng lại phục vụ cho Ta."


BÁNH MAN-NA TỪ TRỜI (20-04-2013)

Bánh Man na từ trời

Câu chuyện thứ 16:Toàn thể con cái Ít-ra-en tới sa mạc Sin kể từ khi họ ra khỏi đất Ai-cập. Trong sa mạc, con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron: "Phải chi chúng tôi chết bởi tay Thiên Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng các ông đã đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói ở đây."


10 ĐIỀU RĂN (20-04-2013)

10 Điều Răn

Câu chuyện thứ 17:Con cái Ít-ra-en nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc đối diện với núi Xi-nai.CON BÊ BẰNG VÀNG (20-04-2013)

Con Bò Vàng

Câu chuyện thứ 18: Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn nói với ông A-ha-ron: "Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông Mô-sê."


ÔNG BILƠAM VÀ CON LỪA (20-04-2013)

 Câu chuyện thứ 19:
ÔNG BILƠAM VÀ CON LỪA
Vua Mô-áp kinh hãi phải đối đầu với con cái Ít-ra-en. Vua liền sai các sứ giả đến mời Bi-lơ-am. Vua nói: "Này, có một dân đã ra khỏi Ai-cập, lan tràn khắp xứ và hiện đang đóng trại đối diện với ta. Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân đó cho ta, vì nó mạnh hơn ta.


HÒM BIA THIÊN CHÚA (20-04-2013)

 Câu chuyện thứ 20: Thiên Chúa phán bảo Môsê: "Hãy đẽo hai bia đá như những bia trước, và lên núi ở đó với Ta. Ngươi cũng hãy làm một hòm gỗ. Ta sẽ viết lại trên các bia những lời đã có trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ, và ngươi hãy đặt các bia ấy trong hòm."


 1 2 3 > 
Trang 1 / 3
Chuyển đến trang