Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Tân Ước

Ngày phán xét (21-04-2014)

 Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 


CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP KINH THÁNH TÂN ƯỚC (18-06-2013)

KẾT THÚC KINH THÁNH TÂN ƯỚC


CHÚA GIÊSU ĐI VỚI CÁC MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EMAU VÀ VỀ TRỜI (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 86:
Có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.


CHÚA GIÊSU HIỆN RA VỚI CÁC MÔN ĐỆ (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 85: Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái.


CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 84: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.


CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 83: Kẻ đi qua người đi lại đều nhục mạ Chúa Giêsu, vừa lắc đầu vừa nói: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi!


CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH GIỮA 2 NGƯỜI TRỘM CƯỚP (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 82:
Vào mỗi dịp lễ lớn, quan Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù và Ba-ra-ba là người đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành, và vì tội giết người.


PHÊRÔ CHỐI CHÚA 3 LẦN (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 81: Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông: "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy.


CHÚA GIÊSU LẬP PHÉP THÁNH THỂ (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 80:
Đến ngày lễ Bánh Không Men, ngày phải sát tế chiên Vượt Qua. Đức Giê-su sai ông Phê-rô với ông Gio-an đi và dặn: "Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua."


CHÚA GIÊSU RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỆ (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 79: Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.


XỨC DẦU THƠM CHÂN CHÚA GIÊSU (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 77:

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết.


CHÚA CHO LADARÔ SỐNG LẠI (18-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 76:

Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người.


NGƯỜI PHỤ NỮ SAMARI (03-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 75:

Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng.


CHÚA GIÊSU CHỮA NHỮNG NGƯỜI MÙ (03-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 74:

Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? "


NỘP THUẾ CHO XÊDA (03-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 73:
Khi Chúa Giêsu và các môn đệ tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao? " Ông đáp: "Có chứ!".


DỤ NGÔN 1O TRINH NỮ (03-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 72:
Chúa Giêsu lại phán một dụ ngôn: "Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.


DỤ NGÔN 10 NÉN BẠC (03-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 71:
Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.


DỤ NGÔN NGƯỜI LÀM VƯỜN NHO (03-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 70:
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Nước Trời giống như chuyện ông chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.

 


NGƯỜI GIÀU CÓ KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI (03-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 69:
Bấy giờ có một thanh niên đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? " Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi.


AI LÀM LỚN HÃY TRỞ NÊN NHỎ BÉ (03-06-2013)

Câu chuyện Kinh Thánh thứ 68:
Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? " Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.


 1 2 3 > 
Trang 1 / 3
Chuyển đến trang