Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Đức Tin Công Giáo

Phần Mở Đầu (10-05-2012)

The Catholic Vision
Mark Link S.J.
LM. Trần Ðình Nhi,
Chuyển Ngữ

 

( Tài liệu Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn và người Công Giáo muốn tìm hiểu thêm về Giáo Lý Công Giáo)


Phần I Bài 1 CUỘC HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN (10-05-2012)

Trước khi đọc bài này, bạn hãy suy nghĩ và trả lời hai câu hỏi sau:

        1.  Trong đời tôi, lúc nào đó tôi đã cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa một cách đặc biệt, đó là khi...

        2.  Một số lý do tại sao tôi muốn học hỏi thêm về đức tin Công giáo, đó là...


Phần I Bài 2 THÁNH TRUYỀN VÀ KINH THÁNH (10-05-2012)

Trước hết bạn hãy suy nghĩ và trả lời hai câu hỏi này:

        1.  Điều làm tôi nghĩ Kinh Thánh là do Thiên Chúa linh hứng, đó là...

        2.  Một vấn đề về Kinh Thánh đôi khi khiến tôi thắc mắc, là...


Phần I Bài 3 ĐẤNG TẠO DỰNG - CHÚA CHA (10-05-2012)

Trước khi đọc bài này, bạn hãy suy nghĩ và trả lời hai câu hỏi sau:

        1.  Một câu hỏi tôi muốn hỏi Chúa là...

        2.  Lý do tôi muốn dặt câu hỏi này là vì... 


Phần I Bài 4 ĐẤNG CỨU CHUỘC - CHÚA CON (10-05-2012)

 


        Trước khi đọc bài này, bạn hãy suy nghĩ và trả lời tiếp hai câu hỏi sau:

        1.  Có một điều tôi nhận thấy Đức Giê-su đặc biệt lôi cuốn, đó là...

        2.  Điều làm tôi dễ nhận biết Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, đó là...


Phần I Bài 5 ĐẤNG THÁNH HÓA - THÁNH THẦN (10-05-2012)

 Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

        1.  Bây giờ trong đời tôi, Chúa Thánh Thần là...

        2.  Một điều về Chúa Thánh Thần làm cho tôi thắc mắc, là...


Phần I Bài 6 NHỮNG MÔ THỨC VỀ HỘI THÁNH (10-05-2012)

 Trước khi đọc tiếp, bạn hãy viết nốt hai câu sau đây:

        1.  Điều Hội Thánh Công Giáo hấp dẫn tôi là...

        2.  Một vài kinh nghiệm trong quá khứ đã cho tôi một ấn tượng không tốt về Hội Thánh Công Giáo là...


Phần I Bài 7 PHỤNG VỤ VÀ NĂM PHỤNG VỤ (10-05-2012)

 Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

        1.  Lý do tại sao tôi nhớ lại cuộc sống của Đức Giê-su qua một nghi lễ thờ phượng (thí dụ lễ Giáng Sinh hoặc Phục Sinh) là vì...

        2.  Tưởng niệm cuộc sống của Đức Giê-su qua một nghi lễ thờ phượng và việc xem một cuốn phim về đời Ngài khác nhau ở những điểm này:  ...


Phần I Bài 8 SỰ CHẾT VÀ NGÀY TẬN THẾ (10-05-2012)

 


        Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

1.      Điều làm tôi quả quyết là có sự sống đời sau, đó là…

2.      Một số câu hỏi về cuộc sống sau cái chết là…


Phần II Bài 9 CÂU TRUYỆN TẠO DỰNG (10-05-2012)

 Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

1.      Phản ứng của tôi về câu truyện Kinh Thánh kể lại Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong bảy ngày là…

2.      Theo tôi, thuyết tiến hóa hợp (hay không hợp) với những gì Kinh Thánh nói, vì…


Phần II Bài 10 CÂU TRUYỆN HỦY TẠO (10-05-2012)

 Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và viết nốt hai câu sau đây:

1.      Tôi nghĩ nguyên nhân chính của tội lỗi quá nhiều trên thế giới này là do…

2.      Tôi nghĩ lý do chính tại sao tôi khó giảm bớt tội lỗi trong cuộc sống của tôi, đó là…


Phần II Bài 11 CÂU TRUYỆN TÁI TẠO DỰNG (10-05-2012)

 Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

1.      Lý do tại sao tôi đã không đọc Kinh Thánh Do Thái (Cựu Ước) nhiều hơn, đó là…

2.      Một điều về Kinh Thánh Do Thái làm tôi thấy khó hiểu, đó là…


Phần II Bài 12 ĐỨC GIÊ-SU GIÁNG SINH (10-05-2012)

        Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

1.      Điều làm tôi phấn khởi nhất về việc Đức Giê-su giáng sinh, là…

2.      Một câu hỏi tôi muốn được trả lời về việc Đức Giê-su giáng sinh, là…


Phần II Bài 13 ĐỨC GIÊ-SU CHUẨN BỊ SỨ VỤ (10-05-2012)

  Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

1.      Nếu tôi có mặt lúc Đức Giê-su chịu phép rửa hoặc lúc Ngài bị cám dỗ trong sa mạc, tôi sẽ…, bởi vì…

2.      Khi nghĩ về những cám dỗ của Chúa trong sa mạc, tôi cho rằng tên quỷ giống như…, bởi vì…


Phần II Bài 14 ĐỨC GIÊ-SU THI HÀNH SỨ VỤ (10-05-2012)

  Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

1.      Theo tôi nghĩ, lý do chính để Đức Giê-su làm phép lạ, đó là…

2.      Theo tôi nghĩ, lý do chính để Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà dạy người ta, đó là…


Phần II Bài 15 ĐỨC GIÊ-SU CHẾT VÀ PHỤC SINH (10-05-2012)

 Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

1.      Một lần tôi phải đau khổ rất nhiều, đó là…

2.      Một điều khiến tôi cảm thấy Đức Giê-su đã thực sự sống lại từ kẻ chết, đó là…


Phần II Bài 16 CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ (10-05-2012)

  Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và điền tiếp vào hai câu sau đây:

1.      Biến cố đã khiến tôi chú tâm hơn đến Giáo Hội Công Giáo là…

2.      Lý do chính cản trở tôi làm chứng nhân cho đức tin Công Giáo trong đời sống hằng ngày là…


Phần II Bài 17 CÁC THƯ VÀ SÁCH KHẢI HUYỀN (10-05-2012)

   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

1.      Một trong những lá thư yêu quý nhất tôi đã nhận được trong đời là…

2.      Một câu hỏi tôi có về sách Khải Huyền là…


Phần III Bài 18 BÍ TÍCH (08-05-2012)

      Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:

1.      Tôi hiểu từ ngữ bí tích nghĩa là…

2.      “Khi Giáo Hội rửa tội, đó là chính Đức Ki-tô rửa tội.”  Tôi đồng ý hoặc không đồng ý, vì…


Phần III Bài 19 BÍ TÍCH RỬA TỘI (08-05-2012)

Trước khi đọc tiếp, bạn hãy hoàn tất hai câu hỏi sau đây:

1.      Bí tích Rửa tội đặc biệt đối với tôi, vì…

2.      Bí tích Rửa tội phải là một việc cử hành của cộng đoàn, vì…


 1 2 > 
Trang 1 / 2
Chuyển đến trang