Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Bài hát trong tuần

Chúng tôi đã hoàn thành phần gửi danh sách các bài hát cho một thánh lễ qua email để tiết kiệm thời gian.

Vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầuBước 1: Tìm kiếm bài hát bằng từ hay tác giả


Bước 2: Nhập thành phần vd như Đầu Lễ, Đáp ca, Dâng lễ...-> và Bấm Lưu >Bước 3: Tìm các bài hát bằng cách lặp lại bước 1 và bước 2

Bước 4: Nhập địa chỉ Email muốn gửi tới và bấm nút Gửi

Bước 5: Kiểm tra email trong Inbox

Tìm Kiếm Thánh Ca


Tìm kiếm bài hát của các tác giả Tìm theo tên bài hoặc câu đầu