Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Đăng ký bài hát


  Đăng ký hát bài Niềm Xác Tín Của Con hoặc Thánh Tâm Giêsu lúc rước lễ


Họ Tên người solo   
Chọn bài       
Mã số Ca Đoàn
(Liên hệ ca trưởng nếu không biết)