Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Lịch Hát Đáp Ca

Tháng 06/ 2017

 

Chị Yến  - Ngày 04 - Pdf    Mp3

 

Chị Thuý - Ngày 11 - Pdf     Mp3

 

Anh Sơn - Ngày 18 - Pdf    Mp3

 

Chị Bạch Yến - Ngày 25 - Pdf 

 

 

Tháng 05/ 2017

 

Chị Phượng - Ngày 07 - Pdf    Mp3

 

Anh Bi - Ngày 14 - Pdf     Mp3

 

Chị Thu - Ngày 21 - Pdf    Mp3

 

Chị Thư - Ngày 28 - Pdf    Mp3 

 

Tháng 04/ 2017

 

Chị Phượng - Ngày 02 - Pdf    Mp3

 

Anh Bi - Ngày 09 - Pdf   Mp3

 

- Ngày 16 -

 

Chị Thúy - Ngày 23 - Pdf  Mp3

 

Chị Thu - Ngày 30 - Pdf  Mp3

 

 

 

Tháng 03/ 2017

 

Chị Thúy - Ngày 5 - Pdf    Mp3

 

Chị Bạch Yến - Ngày 12 - Pdf    Mp3 

 

Chị Thu - Ngày 19 - Pdf    Mp3

 

Chị Yến - Ngày 26 - Pdf    Mp3

 

 

Tháng 02/ 2017

 

Chị Thu - Ngày 5 - Pdf    Mp3

 

Trung - Ngày 12 - Pdf    Mp3

 

Chị Yến (Đức) - Ngày 19 - Pdf    Mp3

 

Chị Phượng - Ngày 26 - Pdf    Mp3

 

Tháng 01/ 2017

 

Chị Bạch Yến - Ngày 1 - Pdf 

 

Anh Bi - ngày 08

 

Chị Yến - ngày 15

 

Chị Bạch - ngày 22 - Pdf   Mp3

 

Chị Thuý - ngày 29 - Pdf  Mp3

 

Tháng 12/ 2016

 

Chị Yến - Ngày 4 - Pdf   Mp3 (Giống phần tiểu khúc)

 

Chị Thu - ngày 11 - Pdf    Mp3 

 

Chị Thuý - ngày 18 - Pdf   Mp3


 

Tháng 11/ 2016

 

Chị Thuý - Ngày 1 - Pdf   Mp3

 

Chị Phượng - ngày 6 - Pdf   Mp3

 

Chị Nga (Yến) - ngày 13 - Pdf   Mp3

 

Chị Thu - ngày 20 - Pdf   Mp3

 

Chị Thuý - ngày 27 - Pdf   Mp3

 

 

Tháng 10/ 2016

 

Chị Phượng  - ngày 2 - Pdf    Mp3    Recorded

 

Anh Nhật - ngày 9 -   Pdf    Mp3    Recorded

 

Chị Yến -  ngày 16 -  Pdf     Mp3

 

Chị Thuý - ngày 23 -  Pdf     Mp3   Recored

 

Trung - ngày 30 -  Pdf     Mp3