Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Nghe Suy Nghĩ (Nguyễn Tầm Thường)01 Tiếng chuông đồng (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
02 Tấm Hình Của Mẹ (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
03 Tiếng Gọi (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
04 Chết (LM. Nguyễn Tầm Thường,S.J.)
05 Tha thứ (LM.Nguyễn Tầm Thường,S.J.)
06 Con cần Chúa (LM.Nguyễn Tầm Thường,S.J.)
07 Lối Đi Của Kiến (LM.Nguyễn Tầm Thường,S.J.)
08 Tình Yêu Và Đau Khổ (LM.Nguyễn Tầm Thường,S.J.)
09 Lời Của Dòng Sông (LM.Nguyễn Tầm Thường,S.J.)
10 Bên Hồ Tiberia (LM.Nguyễn Tầm Thường,S.J.)
11 Ngoại Đạo (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
12 Nhặt Cá (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
13 Kinh Tin Kính Của Tên Trộm (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
14 Để Tự Do Và Hạnh Phúc (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
15 Bao Dung (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
16 Trang Hồi Ký Của Tòa Giải Tội (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
17 Trong Đạo (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
18 Hái Lộc (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
19 Đôi Mắt (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
20 Nỗi Lòng Người Chăn chiên (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
21 Cô Đơn (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
22 Nỗi Lòng Cha (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
23 Tạ Ơn Là Mộttâm Tình (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
24 Dang Dở (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
25 Bao Dung (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
26 Trở Về (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
27 Điệu ca của những người mù (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
28 Màu tím hoa sim (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
29 Lời Trên Sân ga (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
30 Niềm Tin Của Thầy Sadhu (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
31 Người Anh Cả (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
32 Thánh Thể (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
33 Đôi Guốc Của Mẹ (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
34 Thân Dã Chàng (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
35 Kỷ Niệm: Hạnh Phúc Hay Vết Thương (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
36 Ngày Lễ Vàng (LM.Ng. T. Thường, S.J.)
37 Ngày Lễ Bạc (LM.Ng. T. Thường, S.J.)