Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Giới Thiệu

 

Linh Mục Chánh X
 
 

 Francis Hậu Phạm, CSsR
Phone: 210-533-7001
e-mail:
 francispham@yahoo.com

 

Hội Đồng Mục Vụ:

 

Chủ Tịch:

Dũng Phan  - Phone: (210) 325-9048

 

Phó Chủ Tịch nội vụ:

Thành Nguyễn - Phone: (210) 589-5227

Khanh Nguyễn - Phone: (469) 537-7417

 

Phó Chủ Tịch ngoại vụ:

Danh Võ - Phone: (210) 249-1490

           Dương Dương- Phone: (316) 300-0529

 

Tổng Thư Ký:

Mến Trịnh: (210) 846-3763

 

Thủ Quỹ:

Hưng Nguyễn - Phone: (210) 641-5164 

 

Các trưởng ban trong giáo xứ:

 

    Giáo Lý: Thắng Nguyễn - (201) 305-2059

 

Khánh Tiết: Lan Dickinson - (210) 913-9506

 

        Trật Tự: Dũng Nguyễn - (210) 658-7443

 

Kiến Thiết: Thạc Đặng - (210) 216-0988

 

Ca Đoàn: Dũng Trần, Thủy Phạm

 

Ẩm Thực: Đào Thúy Mỹ - (210) 685-0487

 

Thiếu Nhi Thánh Thể: Maly Trần - (210) 694-1386

 

 

Các bộ phận khác: 

 

 

Phụng Vụ : Tuấn Nguyễn - (210) 685-3310

 

Liên hệ website : Trung Dinh - trungdinh.info@gmail.com