Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Lịch Sử Giáo Xứ

 

 

LỊCH SỬ GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

SAN ANTONIO, TEXAS

Parish History


Giáo xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam San Antonio (GXCTTĐVN/SAT) quy tụ khoảng 150 gia đình người Việt cư ngụ tại thành phố San Antonio và vùng phụ cận, tiểu bang Texas, được hình thành qua 4 giai đọan:

 

Giai đoạn hình thành:

Tiền thân của GXCTTĐVN/SAT là một cộng đoàn công giáo Việt Nam nhỏ bé được hình thành từ năm 1976, gồm khoảng 50 gia đình người Việt công giáo đến tỵ nạn tại địa phương sau biến cố công sản cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975. Trong giai đọan phôi thai, Tổng Giáo Phận San Antonio (TGP/SAT) đã ưu ái yểm trợ CĐ về mọi mặt, nhất là mặt tài chánh. Đặc biệt, TGP còn tặng CĐ một ngôi nhà nhỏ tại đường West French để làm trung tâm sinh hoạt và nơi cư ngụ cho các Linh mục VN. Thánh lễ Chúa nhật và các ngày lễ trọng khi ấy được cử hành tại các nhà thờ Our Lady of Grace, St Anthony of Padua, hoặc Assumption Seminary thường là 4:00 chiều. Các Linh Mục Quản nhiệm (LMQN) tiên khởi là LM Đoàn ngọc San, LM André Trần đức Huynh, LM Dominic Nguyễn thanh Bình.

 

Giai đoạn tự túc:

Năm 1984, TGP/SA chính thức chấp thuận cho CĐ thành lập Giáo xứ Việt Nam tại San Antonio và vùng phụ cận, khởi đầu giai đoạn GX tự túc về mặt tài chánh. Do sáng kiến của LMQN đương thời Dominic Nguyễn thanh Bình, giải pháp các gia đình tự nguyện đóng nguyệt liễm được áp dụng. Thời gian đã chứng minh giải pháp “nguyệt Liễm” là nguồn cung cấp cơ bản về tài chánh cho Giáo xứ. Năm 1988, LM Joseph Hồ văn Hiệp được TGP bổ nhiệm quản nhiệm Giáo xứ thay thế LM Dom. Bình.

 

Giai đoạn xây dựng:

Cuối năm 1990, LM Dominic Lượng SSS dòng Thánh Thể lãnh trách nhiệm lãnh đạo Giáo xứ. Dưới sự lãnh đạo tài ba của tân LMQN và với sự cố gắng vượt mức của các gia đình, GX đã tạo mãi được trung tâm mục vụ (TTMV) toạ lạc trên một mẫu đất tại 1208 đường South WW. White. Sau khi trùng tu, Đức Tổng Giám Mục TGP đã đến thánh hiến ngôi Thánh đường tại TTMV mới với tên gọi là Trung Tâm Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam San Antonio vào ngày 7 tháng 5 năm 1995.


 

Giai đoạn phát triển:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh của GX, năm 2003, GX đã tạo mãi TTMV khác tại 1240 Holbrook thay thế TTMV tại WW. White. TTMV mới gồm một toà nhà diện tích 5400 sf trong đó có ngôi Thánh đường khang trang với khoảng 200 chỗ ngồi, toạ lạc trên 4 mẫu đất. Sau khi hoàn tất các thủ tục tạo mãi, GX đã di chuyển đến TTMV mới vào tháng 10 năm 2003 và được Đức TGM/TGP San Antonio, Patrick F. Flores thánh hiến vào ngày 1 tháng 3 năm 2004. Kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2003, GX được đặt dưới quyền quản nhiệm của LM Francis Hậu Phạm CSsR dòng Chúa Cứu Thế.Sau 35 năm kể từ ngày thành lập, GXCTTĐVN/SAT nay đã thực sự trưởng thành:

- Mặc dầu nhỏ bé, nhưng rất hãnh diện và tự hào đã và đang đóng góp đầy đủ phần mình vào các sinh hoạt của TGP giống như bất cứ một GX Hoa kỳ nào khác tại địa phương.

- Số lượng giáo dân tiếp tục tăng trưởng, phát triển và lớn mạnh.

- Khả năng đóng tài chánh của giáo dân cho GX khá quảng đại.

- Có đầy đủ các cơ sở hội trường, phòng ốc để sinh hoạt không những trong lãnh vực mục vụ mà còn trong mọi lãnh vực khác.

- Có đầy đủ các chương trình hoạt động cho nhu cầu về giáo dục, tinh thần cho mọi thánh phần giáo dân trong GX.

- Tình đoàn kết thương yêu nhau trong GX luôn luôn được phát triển và giữ vững.