Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Thư Cha Chánh Xứ

Lời ngỏ đầu

 

Chào mừng ông bà anh chị em đến thăm trang nhà của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Antonio, Texas.  Hy vọng website này đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho đời sống tâm linh. 

 
Giáo Xứ Các Thánh Tủ Đạo Việt Nam tại San Antonio, luôn cố gắng noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam qua đời sống chứng nhân, loan báo tình bác ái, yêu thương và hiệp nhất trong tinh thần Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô.  Ngoài ra, giáo xứ luôn cố gắng duy trì văn hoá, ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam để đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho cộng đồng dân Chúa.
  
Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
 
Linh Mục Chánh Xứ
Francis Hậu Phạm, CSsR